Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

Voor alle STABUText gebruikers:

V4.00 is uit!

Er is een nieuwe versie uit van STABUText, uw favoriete bestekkenprogramma! Een kijkje op onze ontwikkel "bouwplaats" levert het volgende op:

Nieuwe layout van knoppen, keuzelijsten etc.
De layout van knoppen, keuzelijsten, selectievakjes, tabbladen etc. is vernieuwd naar de Windows style van dit moment. Wanneer uw Windowsversie hiervoor staat ingesteld, dan ziet u knoppen vergelijkbaar met MS Office.

'Opslaan en verzenden'
Bij een geopend bestand is vanuit het menu 'Bestand' de optie 'Opslaan en verzenden' toegevoegd. Bij het kiezen van deze actie wordt na het opslaan een nieuwe mail gegenereerd met als bijlage het geopende DNC projectbestand.

Invoegen van snelteksten
Er kunnen zgn. snelteksten worden gedefinieerd in STABUText, waardoor tijdens het typen fragmenten automatisch worden vervangen. Een voorbeeld is de sneltekst 'dwz' die kan worden vervangen door 'dat wil zeggen'. Snelteksten definieert u zelf via menu opie 'Instellingen, Gebruiker, Snelteksten'.

Direct zoeken vanuit STABUText in Google
In het rechter muisknop menu, geopend vanuit de omschrijvingskolom, vindt u de actie 'Zoeken op Google'. Er wordt gezocht op het woord waarop de cursor is geplaatst of op een combinatie van woorden door een selectie.

Project zoekmachine
Het gebruik van referentiebestanden in STABUText software wordt door veel gebruikers toegepast en gewaardeerd. Soms neemt het zoeken naar een specifiek onderdeel nu nog wel wat tijd in beslag; in welk gekoppeld referentiebestand vindt u wat terug? Er is nu nieuwe functionaliteit beschikbaar om uitgebreid en snel te kunnen zoeken in het geopende project én in de gekoppelde referentiebestanden: de project zoekmachine, te openen via menu 'Zoeken, Project zoekmachine'.
Het zoeken naar tekst in de omschrijvingskolom is mogelijk, maar u kunt ook zoeken in andere kolommen.

Berichtencentrum
Het berichtencentrum is ontwikkeld om met gebruikers van de software op een directe manier te kunnen communiceren over updates en andere gebruikersgerelateerde onderwerpen.

Feedback systeem
Het feedbacksysteem vindt u terug in het help-menu en op de verschillende dialogen van functies die u gebruikt in het programma. Met één klik opent u een formulier op onze site, waarmee u feedback kunt geven op specifieke functionaliteit.

Projectregister
In het register (te openen via menu 'Onderdeel, Register') zijn verschillende handelingen (afdrukken, opslaan als, controle versie/systematiek etc.) terug te lezen. Wanneer er een (fout)verslag is gegenereerd, dan vindt u dat hier ook terug. Het aflopen van zo’n foutverslag is nu vereenvoudigd: Vanuit een zwevend venster klikt u direct naar de betreffende regel toe om te verbeteren.

Openen STABU catalogus met dubbelklikken
Er is een gebruikersoptie toegevoegd (menu 'Instellingen, Gebruiker, Algemeen' tabblad 'Bestek') om de STABU catalogus te openen door te dubbelklikken op de titeltekst binnen het besteksonderdeel. Dubbelklikken op de code behoudt de bestaande functionaliteit, nl. het open- en dichtklappen van het bestek.

Vergelijken van bestekken op basis van SUF
Heeft u een (deel van een) bestek als basis aangereikt aan een extern bureau, ontvangt u een compleet projectbestek terug en wilt u beide exemplaren met elkaar vergelijken? Hiervoor is nu functionaliteit in het bestekkenprogramma via het menu 'Bewerken, Controleren, Vergelijken'.

Invoegen opsomming
Opsommingen (- Tekst ...) zijn populair in een STABU bestek. Ook vanuit de STABU catalogus worden teksten aangeleverd in een opsommings opmaak. Vanuit het menu 'Invoegen, Opsomming' of met de bijbehorende knop kan nu een opsomming worden gestart, die bestaat uit een streepje, spatie en inspring. Bij het invoegen van een ENTER wordt automatisch een tweede opsomming gestart.

Direct zoeken in STABU bestekservices
Naast het zoeken met Google (zie hierboven) kan in het bestek ook worden gezocht op de site van de STABU bestekservices. In het rechter muisknop menu, geopend vanuit de omschrijvingskolom, vindt u de actie 'Zoeken op besteksrevices'. Er wordt gezocht op het woord waarop de cursor is geplaatst of op een combinatie van woorden door een selectie.

Complete ondersteuning gebruik STABU viewer
Vanaf deze versie is het mogelijk om notities in te voegen in het bestek, zgn. DNV viewerbestanden te genereren en notities uit een DNV bestand te importeren. Kijk ook hier voor meer informatie.

Detectie versieverschil STABU catalogus bij openen bestek
Vanaf deze versie wordt in de hoofdgegevens (op te vragen via het menu 'Onderdeel') van een (nieuw) projectbestek weggeschreven welke STABU catalogus er actief is. Wanneer een nieuwe STABU catalogus wordt geinstalleerd, dan verschijnt daarna bij het openen van een projectbestek een melding daarover en de suggestie om een versiecontrole uit te voeren.

Rechter muisknop menu uitgebreid/aangepast
De actie 'Kopieren code' uit de dialoog 'Bewerken code' (F5) is nu direct beschikbaar onder het rechter muisknop menu, waardoor sneller een kopie kan worden gemaakt van bijv. een korttekst.
Tevens is voor het vrijmaken van een specificatietekst (indien mogelijk) de term 'Relatiecode' vervangen door 'Vrijmaken...' en is de opvolgende actie verbeterd (waarschuwing & vooraf gedefinieerde 99-relatiecode).
Het rechter muisknop menu in de STABU catalogus wordt nu opgebouwd afhankelijk van het niveau waar de cursor staat (onderscheid tussen titels & rubrieken). Tevens wordt bij het aanvinken van een specificatie de cursor (met focusregel) verplaatst naar die regel, waardoor het navigeren sneller verloopt.

 


LAATSTE NIEUWS