Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

Voor alle STABUText gebruikers:

V5.00 is uit!

Er is een nieuwe versie uit van STABUText, uw favoriete bestekkenprogramma! Een kijkje op onze ontwikkel "bouwplaats" levert het volgende op:

STABU Online beschikbaar
Er is een nieuwe STABU Viewer ontwikkeld, waarin de STABU webservice wordt gebruikt om de STABU catalogus online aan te bieden. De viewer is 'uit-één-stuk' zonder hinderlijke popups en bevat, afhankelijk van de gehanteerde methodiek, STABU2 werksoorten content of STABU Element prestatiegerichte specificaties met daaraan gekoppeld de STABU2 werksoorten.
Bekijk hier de instructiefilm op YouTube.

STABU Element
In V5 is functionaliteit beschikbaar om vanuit STABU Element een projectbestek op te bouwen. De sjabloon hiervoor is op aanvraag bij de helpdesk te verkrijgen.
STABU Element is niet alleen een andere methodiek (gebaseerd op de bekende Elementenmethode), maar bevat ook meer (prestatiegerichte) specificaties.
Lees meer>>

 

Bekijk hier de wijzigingen in vorige versies.

 


LAATSTE NIEUWS