Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

 
Doen waar je goed in bent: focus op STABU

Jaren terug, bij de intrede van de automatisering in het bouwproces, was het gebruikelijk dat de automa-tiseerder cq. het systeemhuis alles verzorgde: hardware (server, werk-stations, printers, plotters etc.) en software (OS, Office, ontwerp- en tekensoftware, programma's voor bestekken en begroten, etc.).

Langzaam maar zeker heeft ieder systeemhuis een eigen specialiteit als corebusiness neergezet en wordt de presentatie (website, seminars, beurs etc.) daarop gericht. Voor wat betreft deze site mag duidelijk zijn waar de focus ligt:
het gebruik van de STABU bestekkensoftware STABUText.

Momenteel zijn (terecht) veel blikken gericht op het werken vanuit een Bouw Informatie Model (BIM). Wat kunt u in dat kader verwachten van STABU bestekken en de daaraan gerelateerde software? Vanzelfsprekend aansluiting bij de laatste ontwikkelingen zoals STABU Online en STABU Bouwbreed. Lees meer>>


LAATSTE NIEUWS

STABU bestek.nl heeft een connectie met Stichting STABU. Klik hier voor meer informatie.