Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

STABU Online & STABU Bouwbreed:
"the making of ... "

Begin 2010 is bij STABU in Ede gestart met het opzetten van een nieuwe database, waarin o.a. de huidige STABU catalogus wordt ondergebracht. De bestaande database dateert uit de jaren '90 en is technisch gezien verouderd. Om te komen tot één systeem voor de kenniszuilen die STABU voert (het STABU bouwbrede informatiesysteem) is besloten om alle informatie online (via internet) te ontsluiten.

De STABU catalogus: hoe werkt het nu
Momenteel wordt door STABU uit de bestaande database voor de eindgebruiker (de licentiehouder cq. bestekschrijver) elk halfjaar een catalogus gegenereerd die eerder op diskettes, toen op CD-rom en nu op DVD (en ook als ZIP-download via internet) als versleutelde database (het bekende STABUSDB bestand) wordt aangeboden. De exploitatiehouders die de bestekkensoftware produceren kunnen deze database uitlezen door gebruik te maken van een zgn. windowslibrary (DLL-bestand) die tevens door STABU wordt aangeleverd. Dit vormt tezamen een off-line systeem.

De STABU catalogus: hoe gaat het werken
De nieuwe catalogus wordt online aangeboden via een zgn. webservice, die binnen de bestekkensoftware is te gebruiken. Er is voor STABUText een nieuwe viewer ontwikkeld waarin de STABU catalogus kan worden opgeroepen.

Er is ingezet op een ´viewer-uit-één-stuk´, d.w.z. alle informatie overzichtelijk beschikbaar in één, flexibel instelbaar venster. Klik hier voor een demofilm.

STABU Bouwsystemen & Installaties
Naast de vernieuwing op het vlak van de online technologie komt STABU ook met een nieuwe methodiek: STABU Bouwsystemen & Installaties. Deze methode is in hoofdlijnen afgeleid van de Elementenmethode (NL/SfB), die door STABU ondertussen ook wordt beheerd. Afgelopen tijd is er (o.a. op Linked in) al onderling van gedachte gewisseld over de toegevoegde waarde van een Elementenmethode bij het opstellen van een bestek. We constateren dat STABU Bouwsystemen & Installaties niet in plaats maar naast de huidige STABU2 systematiek komt. En elke methodiek kent zo voor- en nadelen. Binnen STABUText is straks brede ondersteuning voor beide systemen.
Lees meer >>

 


LAATSTE NIEUWS