Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

De eerste ontwikkelingen van:

Met STABU Bouwsystemen & Installaties heeft de Stichting STABU een nieuwe methodiek in huis die geschikt is om in een BIM de processen van begroten en specificeren te standariseren. Op deze site is de schijnwerper gericht op het specificeren.

 

Specificeren: van prestatiegerichte tot technische omschrijving
Tot voor kort was specificeren met STABU alleen bedoeld om het bestek (o.b.v. STABU2) op te stellen bij het DO. Specificeren bij het SO en VO werd vanuit het PVE gedaan zonder standarisatie. Aansluiting op de STABU2 werksoorten besteks-methodiek was daarbij niet mogelijk.
Met de opkomst van krachtige 3D ontwerp- en tekenmodellen vindt het projectmatig werken vanuit een BIM steeds meer opgang. Om hierbij aansluiting te vinden is door de Stichting STABU de bouwdeelgerichte methodiek STABU Bouwsystemen & Installaties ontwikkeld, die goed aansluit op het ontwerp in alle fasen. Vanuit deze methodiek worden door STABU ontwikkelde prestatiegerichte specificaties aangeboden, die kunnen worden gehanteerd bij het technisch specificeren in de eerste fasen. Daarnaast is er een koppeling aanwezig met de bestaande STABU2 methodiek en de onderliggende technische specificaties. Lees meer (bij Stichting STABU).

 

Specificeren met STABUText
Op welke manier kan het proces van specificeren worden ondersteund door software? Zoals voor de bestekschrijver de (2D)tekening van belang is, zal bij het specificeren het (3D)ontwerpmodel als uitgangspunt fungeren. Het verrijken van het model op componentniveau met STABU Bouwsystemen & Installaties (B&I) coderingen is daarbij eerst aan de orde. Lopende het ontwerpproces kan de codering worden verfijnd. Specificaties (op enig niveau), gekoppeld aan de codering, kunnen projectmatig worden opgesteld vanuit de B&I-ingang in STABUText.

 

Koppelingen met ontwerpsoftware
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om STABUText te koppelen met Autodesk Revit, zodat vanuit het ontwerp de specificaties kunnen worden opgebouwd en gekoppeld blijven. Door deze koppeling wordt de integratie van de specificaties in het BIM gerealiseerd.

 

Informatie en demonstratie
Wilt u verder op de hoogte worden gebracht over het specificeren in STABUText met STABU Bouwsystemen & Installaties? We maken graag met u een afspraak voor een gesprek en demonstratie van de laatste ontwikkelingen. Bel of mail ons!

Paul van 't Hoff - productspecialist
e-mail: info@stabubestek.nl
tel. (010) 426 95 12

 


LAATSTE NIEUWS