Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

Voor iedereen gratis beschikbaar:

nieuwe STABU bestekkenviewer!

Kan het aanbrengen en verwerken van opmerkingen in een bestek wellicht beter, sneller en nauw-keuriger? Wij hebben de wensen van bestekschrijvers op dit vlak geïnventariseerd om te komen tot het uitbrengen van een STABU bestekkenviewer met een goed doordacht systeem om bestekken te redigeren. Het idee is als volgt:

  1. Vanuit STABUText wordt een e-mail gegenereerd met als bijlage een speciaal, apart viewerbestand, zodat de bestekschrijver gewoon kan doorwerken aan het projectbestek. Standaard is een instructie bijgevoegd hoe en waarmee dit bestand is te openen.
  2. De e-mail stuurt u naar alle personen die het bestek gaan voorzien van commentaar. Hiervoor gebruiken ze de gratis STABU viewer, die, na het eenmalig downloaden, direct kan worden geopend. Deze viewer kan eventueel worden opgeslagen op de PC, het netwerk of zelfs op een USB stick! Een complexe Windowsinstallatie met administrator-rechten is dus niet nodig.
  3. De viewer leest het bestek in een vergelijkbare opmaak als in STABUText zonder direct wijzigingen te kunnen aanbrengen. Notities kunnen worden ingevoegd of bestaande notities met vragen van de bestekschrijver kunnen worden beantwoord.
  4. Ieder stuurt zijn/haar viewerbestand per e-mail terug aan de bestekschrijver, die vervolgens de notities per viewer importeert in het bestek. Alle notities zijn op te roepen in een overzicht, waarmee snel naar de bijbehorende bestekstekst kan worden gesprongen, waarna de notitie wordt getoond.
  5. Het overzicht van notities is gesorteerd op STABU code en kan worden gefilterd op status (vraag, afgehandeld, etc.), versie of viewer.

De combinatie van STABUText met de bijbehorende STABU bestekkenviewer levert u een compleet, prettig werkend systeem om bestekken te schrijven en te lezen. Wanneer u de viewer wilt downloaden, klik dan hier.


LAATSTE NIEUWS