Home Page Image

De tools van de bestekkenschrijver:
- PC met  STABUText
- een STABU licentie

Bel (010) 426 95 12 of mail naar info@stabubestek.nl voor meer informatie en een evaluatieversie.

Voor iedereen gratis beschikbaar:

nieuwe STABU bestekkenviewer!

Een bestek wordt tijdens het op-stellen regelmatig door verschillen-de personen gelezen en voorzien van commentaar cq. vragen. Veelal ontvangt de bestekschrijver deze memoires van de één in de kantlijn op de afdruk van het bestek of op gele Post-It memo's in priegelschrift. De ander krijgt een PDF (denk aan het milieu) en stuurt een mail terug met 33 verwijzingen (' Op blz. 54, de 22e regel staat ....'). Een derde wil graag direct in het projectbestek zijn/haar opmerkingen of bijdrage (projectleider!) invoegen, 'dus, of je het bestand even kunt sluiten?' De bestekschrijver mag alle commentaar bundelen en verwerken, en dat van verschillende personen in opéénvolgende versies van het bestek. Oh ja, 'of het eind deze week af kan zijn ...'

Kan het aanbrengen en verwerken van opmerkingen in een bestek wellicht beter, sneller en nauwkeuriger? Wij hebben de wensen van bestekschrijvers op dit vlak geïnventariseerd om te komen tot het uitbrengen van een STABU bestekkenviewer met een goed doordacht systeem om bestekken te redigeren. Lees verder >>


LAATSTE NIEUWS

STABU bestek.nl heeft een connectie met Stichting STABU. Klik hier voor meer informatie.